De correcte voeding voor uw fokmerrie en haar veulen

Het opvolgen en voederen van drachtige merries en hun veulens vergt een specifieke aanpak, die wij graag toelichten.
veulen

In het begin van de dracht groeit het veulen langzaam en heeft de merrie voldoende met een basis rantsoen: ruw- en krachtvoer dat afgestemd is op de conditie en arbeidsintensiteit van de merrie.

Vanaf de achtste maand van de dracht kan overgestapt worden op een specifieke mengeling voor fokmerries. Deze is uitgebalanceerd qua mineralen en sporenelementen, bevat voldoende energie en levert goed verteerbare eiwitten. Mineralen als calcium, fosfor, magnesium, koper, zink en mangaan zijn belangrijk tijdens de dracht. De behoefte stijgt de laatste 5 maanden. Het is daarom van belang dat deze gehalten aangepast worden in het rantsoen. Het is ook belangrijk dat via de placenta voldoende koper aan het veulen wordt doorgegeven. Na de geboorte wordt deze overdracht beperkt omdat melk weinig koper bevat. Koper heeft invloed op de kraakbeenvorming en zou gerelateerd zijn met het voorkomen van kraakbeenfragmenten. Het kopergehalte van een fokkerijvoeder is daarom hoger dan een basisvoeder en de gehalten mineralen en sporenelementen zijn op elkaar afgestemd om een optimale opname te bekomen.

Voor een hoogdrachtige merrie zijn vitamine A en E belangrijk. Deze worden via de biest uitgescheiden en dragen bij aan de gezondheid van het veulen. Vitamine A is belangrijk voor de weerstand en een tekort aan vitamine E kan leiden tot spieraandoeningen. Daarnaast kan extra vitamine E en selenium in het voer de hoeveelheid antistoffen in de biest verhogen. De vitaminebehoefte wordt gedekt door een goed fokkerijvoeder en door de vitaminegehalten in het gras.

Eveneens stijgt de eiwitbehoefte bij hoogdrachtige merries. Goed verteerbare eiwitbronnen zoals sojabonen, luzerne, lijnzaadschilfers en biergist zorgen ervoor dat aan de aminozuurbehoefte voldaan wordt en dat het aminozurenprofiel zo divers mogelijk is.

Door de groei van het veulen, heeft de drachtige merrie ook een verhoogde energiebehoefte. Beperk suiker en zetmeel om verteringsstoornissen te voorkomen, extra energie kan uit een vetrijk rantsoen komen. De energieopname kan gemonitord worden aan de hand van de body condition score. Met een aangepaste fokkerijmengeling zal de merrie minder gewicht verliezen en bovendien voldoende melk produceren van goede kwaliteit. De behoefte aan energie en eiwit is namelijk niet alleen verhoogd tijdens de laatste maanden van de dracht, ook tijdens de eerste maanden van de lactatie hebben de merries goede eiwit- en energiebronnen nodig. De grootste stijging is te zien tijdens de eerste 3 maanden van de lactatie. De nutritionele status van de merrie speelt een rol in de kwaliteit van de melk. Recente studies tonen aan dat het geven van een te hoog gehalte aan zetmeel in de laatste maanden van de dracht negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van de botten van de veulens. Aangeraden wordt om maximum 100g zetmeel per 100kg lichaamsgewicht per voederbeurt te verstrekken. Dit komt neer op maximum 2 kg krachtvoer (met een zetmeelgehalte van 25 %) per voederbeurt.
Bij Voeders Lannoo werd het Breeding gamma aan de nieuwe richtlijnen aangepast door het zetmeelgehalte te verlagen en het vetgehalte te verhogen door toevoeging van olie en oliehoudende zaden. Indien uw merrie arm hooi ter beschikking heeft, kan het zijn dat ze behoefte heeft aan een extra voederbeurt of kwalitatief hoogwaardig ruwvoer (vb. weidegras) om aan haar energiebehoefte te voldoen. Indien de merrie haar spieren afbreekt omdat ze te veel eiwitten verbruikt (vb. veel melkproductie, of lacterende merrie in training), kan Lannoo Muscle Plus de spieren ondersteunen en zorgen dat het spiervolume behouden blijft. (0.5-1 kg/dag bovenop het rantsoen).

Om de vertering te verbeteren en de nutriënten opname te optimaliseren, kunnen ook probiotica aan het voer toegevoegd worden. Levende gisten, zijn de meest gekende probiotica voor paarden en zorgen voor een goede dikke darmwerking en een optimale vezelfermentatie.

Naast een aangepast krachtvoer kunnen fokpaarden ook visolie gesupplementeerd krijgen. Deze heeft invloed op de vruchtbaarheid van hengsten en merries. Visolie is rijk aan omega-3-vetzuren EPA en DHA, waarvan bewezen is dat ze positief effect hebben op de vruchtbaarheid. Lannoo O-Mega-Condition is afkomstig van ontgeurde visolie en bevat een maximum aan EPA en DHA.

Bij oudere merries kan het moeilijker zijn om drachtig te worden en te blijven. De kwaliteit van de eicellen kan ondermaats zijn en voornamelijk wanneer een merrie een aantal jaren geen veulen gekregen heeft, bestaat het risico dat ze moeilijker drachtig wordt. Ook hier kan visolie soelaas bieden.

Recent onderzoek aan de Colorado State University (CSU) heeft aangetoond dat voeding een sleutelrol speelt bij het verbeteren van de kwaliteit van de eicellen, wat een groot voordeel kan zijn voor het overwinnen van vruchtbaarheidsproblemen bij oudere merries.

Het betreffende onderzoek suggereert dat een dieet rijk aan omega-3 vetzuren en antioxidanten het mogelijk maakt dat oöcyten beter rijpen en de energie efficiënter metaboliseren. Bovendien hadden eicellen van oudere merries die deze supplementen kregen ook meer kans om zich bij de bevruchting te ontwikkelen tot normale blastocysten (een vroeg stadium van het zich ontwikkelende embryo) die zouden kunnen leiden tot levensvatbare zwangerschappen.

Plantaardige olie (vb maïsolie) en granen bevatten voornamelijk omega-6 vetzuren. Deze omega-6 vetzuren kunnen deels omgezet worden tot omega-3 vetzuren, maar deze omzetting is inefficiënt en beperkt bij paarden. De supplementatie van korte keten omega-3 vetzuren via visolie heeft een rechtstreekse invloed op de gehalten EPA en DHA in het bloed van het dier.

Voeders Lannoo-Martens BV
Eugeen Meeusstraat 6, 2170 Merksem (Belgium)
KBO 0461.284.884
RPR Antwerp, division Antwerp
info@lannoo-martens.com

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta