Recreatie

Een paard dat in training is, verbruikt uiteraard meer energie dan een paard dat amper moet werken. Daarom moet een paard dat in training is ook meer energie opnemen via de voeding.
Recreatie

Een paard dat in training is, verbruikt uiteraard meer energie dan een paard dat amper moet werken. Daarom moet een paard dat in training is ook meer energie opnemen via de voeding.
In deze tabel vindt u de toeslag aan VEP en VRE die boven op de onderhoudsbehoefte dient gegeven te worden. Deze staat uitgedrukt per arbeidsdag en per uur arbeid.

Gewicht van paard en ruiter

Paard 400 kg, ruiter 60 kg Paard 600 kg, ruiter 80 kg

VEP VRE VEP VRE

Toeslag per dag arbeid 180 15 240 20 Stappen 410 30 610 45 Lichte arbeid 760 60 1120 85 Matige arbeid 1220 95 1810 140 Zware arbeid 1580 120 2340 180 Zeer zware arbeid 3780 290 5580 430


Deze gegevens zijn natuurlijk slechts richtlijnen. Indien een paard in slechte conditie verkeert, de temperatuur extreem is, … begrijpt u zelf wel dat deze gegevens niet kloppen. Dan moet het gezond verstand van de paardenhouder werken. Het paard dient dan een extra toeslag te krijgen. Rantsoenberekening voorbeeld:

Een sportpaard (recreatief) dat matige arbeid verricht (een half uur per dag) met een lichaamsgewicht van 600 kg
Behoefte: VEP onderhoud: 4730 VEP
Toeslag voor Arbeid: ¼ licht, ½ matig ¼ licht: 732,5 VEP
Totaal = 5462,5 VEP

VRE Onderhoud: 360
Toeslag voor Arbeid: 56,25
Totaal = 416,25 VRE
Rantsoen: graskuil 1ste snede (335 VEP; 48 VRE) en Lannoo Active Plus (810 VEP; 75 VRE)

7 kg graskuil: 2345 VEP; 336 VRE
3,9 kg krachtvoer: 3159 VEP; 292,5 VRE
Totaal: 5504VEP; 628,5 VRE

Bij dit rantsoen ziet u een duidelijk eiwitoverschot. Dit overschot kan worden teruggedrongen door de voordroog te vervangen door hooi (hooi bevat immers minder eiwit t.o.v. energie dan voordroog) of door uw voordroog zelf zo te maken dat deze een minimaal gehalte aan eiwit heeft.
Indien u voor dit paard de Basic Plus van Lannoo gebruik i.p.v. de Active Plus, kan deze ook de behoeften invullen, maar gaat u hiervan meer kilo’s moeten gebruiken. Bij de Lannoo Sport is dit omgekeerd.

Voeders Lannoo-Martens BV
Eugeen Meeusstraat 6, 2170 Merksem (Belgium)
KBO 0461.284.884
RPR Antwerp, division Antwerp
info@lannoo-martens.com

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta